[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: image leakVào 21:54:44 UTC+7 Thứ ba, ngày 26 tháng mười một năm 2013, Anh K. Huynh đã viết:
> Bác maikhai và hiếu tại offline 7 nà (23/12/2012).
> 
> https://www.facebook.com/photo.php?fbid=577784648956010&set=a.399232916811185.84121.211972928870519&type=1&theater
>
>
Máy mình kích chuột vào link này không vào được, chẳng hiểu là vụ gì đây?