[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] VAIO wifi ngặt nghèo thiệtVào 07:40:00 UTC+7 Thứ sáu, ngày 29 tháng mười một năm 2013, phan tan phu đã viết:
> Tình hình là chưa có driver wireless card rồi. Bác vào windows xem tên card là gì rồi tìm driver. Gõ lspci xem ra cái gì? Có thông tin gì về nó không?

#lspci:
.....
07:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM43142 802.11b/g/n (rev 01)
08:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS5209 PCI Express Card Reader (rev 01)
0e:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 0c)

Chỉ có mấy dòng này dính tới Network.