[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] VAIO wifi ngặt nghèo thiệtVào 17:43:27 UTC+7 Thứ sáu, ngày 29 tháng mười một năm 2013, Nguyen Quang đã viết:
> Show thêm một tí thông tin nữa bác ơi.

[[email protected] ~]$  lspci -vnn | grep 14e4
07:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01)