[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Chơi conky trong e17 được không hè?Thấy có cái link này
http://willensky.blogspot.com/
nói cài conky trên Arch/Openbox. Muốn bê nó qua e17 có được không hè?