[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] VAIO wifi ngặt nghèo thiệtCác thông tin bác cần chú ý là BCM43142 14e4:4365 ==> coi bộ bác ko xài driver có sẵn trong kernel được rồi. Bác có thể xem chi tiết danh sách ở đây: http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/b43#Supported_devices

Bác cần cài broadcom-wl, hướng dẫn thì bác có thể xem ở đây:

https://wiki.archlinux.org/index.php/Broadcom_wireless#broadcom-wl


2013/12/1 maikhai <[email protected]>
Vào 17:43:27 UTC+7 Thứ sáu, ngày 29 tháng mười một năm 2013, Nguyen Quang đã viết:
> Show thêm một tí thông tin nữa bác ơi.

[[email protected] ~]$  lspci -vnn | grep 14e4
07:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01)

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].