[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] VAIO wifi ngặt nghèo thiệtBravo bác, nói chung cái bạn Broacom này cũng hơi tệ, lần sau bác có mua Laptop thì tránh bạn đó ra thì hơn hehe.


Vào 18:19 Ngày 03 tháng 12 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
Tìm thấy rồi mà làm cho nó nhận ra mình cũng không đơn giản. Tắt máy, móc di động kêu ông thợ hớt tóc hẹn giờ, ra ngõ ngồi cắt tóc, xong về tắm gội (bữa nay Mùng Một ăn chay nha). Xong xuôi mở máy lên set wlp7s0 up ai dè ping hoài không ăn thua. Loay hoay một hồi mơí có mạng wifi, vô đây post lời cám ơn mọi người.
Yaourt hay thiệt.

Đức Phật hồi trước đưa cành hoa giảng Pháp, chư tăng im re, chỉ có một ông mỉm cười hiểu. Rõ ràng hai vi này xài wifi.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].