[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] VAIO wifi ngặt nghèo thiệtError lúc Reboot là như thế nào vậy bác.

Còn thực ra những cái làm trên kia với Yaourt, Broadcom chỉ là thao tác bác cài driver thôi, nó cũng tương tự như trên Windows khi Windows nó ko nhận cart wifi thôi bác, bác phải down trên trang chủ về và cài thôi. Do thằng Broadcom này nó ko hỗ trợ nên mới phải làm vài thao tác khó khăn như vậy chứ nếu bác xài card wifi của Intel thì cài Arch xong là connect được liền rồi.


Còn khi bác kết nối tới wifi, chắc là bác xài wifi-menu thì chỉ có cái config trong /etc/netctl/, nên để xóa sách setting của wifi thì bác vô đây kiếm mấy cái file lưu thông tin về cái Access Point đó, xóa nó đi là đc.


Vào 20:41 Ngày 03 tháng 12 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
Vào 18:50:32 UTC+7 Thứ ba, ngày 03 tháng mười hai năm 2013, Nguyen Quang đã viết:
> Bravo bác, nói chung cái bạn Broacom này cũng hơi tệ, lần sau bác có mua Laptop thì tránh bạn đó ra thì hơn hehe.

Mình xài Linux cũng lâu, nhưng chỉ biết vài program chính chẳng hạn apt-get hay pacman vv. Có cài cái driver của tên VAIO phải gió này mới biêt Yaourt làm ăn ra sao (trước đây có nghe mà không xài). Hy vọng từ từ học thêm được nhiều hơn.

Hiện giờ tuy đã thấy nó rồi, set up nó được rồi, xài rồi, nhưng reboot thì lại gặp error. Có lẽ vấn đề nằm đâu đó do systemctl, ip link, dhcpcd, hay mấy file network gì đó thôi. Có câu hỏi tổng quát là: giả sử muốn xóa sạch các setting cho Network để làm lại tươi rói ngay từ đầu thì có cách nào không? (ngoại trừ ... cài lại Arch :))

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].