[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ibus-unikey nhậy cảmbác nên cài thêm xorg-apps điều này rất tốt cho các ứng dụng.
setup-ibus bác chọn thêm ngôn ngữ tiếng Anh. Khi đó bác bấm Ctrl-  backspace sẽ chuyển ngôn ngữ tiếng Việt sang Anh và ngược lại để không phiền toái trong việc bỏ dấu.
Riêng uim-vi của bác Kỳ Anh chỉ chạy trên qt4 mà hiện nay 1 số phần mềm chạy trên qt5 nên bộ gõ uim-vi không support .On Wednesday, December 4, 2013 10:24 AM, Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:
Bac nen doc ky chi dan cua kyanh, cai uim cho roi
On Dec 4, 2013 10:22 AM, "maikhai" <[email protected]> wrote:
Mặc dù mình cài Ibus Unikey trong máy cũ (HPdv5t) và trong máy mơí (VAIO14E) là hoàn toàn giống nhau, nhưng khi dùng thì trong máy VAIO gặp rất nhiều phiền toái (kể không xiết), làm viêc nhập văn bản bị chậm rõ rệt (do phải nhấn backspace đề chỉnh sửa liên tục.
Bạn nào có chiêu vui lòng chỉ dẫn, cám ơn.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]