[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] VAIO wifi ngặt nghèo thiệtVào 22:08:17 UTC+7 Thứ ba, ngày 03 tháng mười hai năm 2013, Nguyen Quang đã viết:
> Error lúc Reboot là như thế nào vậy bác.

Làm hoài không đươc, nổi điên cài riêng một bản khác, chỉ chạy pacstrap rồi quấi7t yaourt vào, cài broaddcom-wl rồi làm wifi. Nhổ sợi cable ra, ip link set wlp7s0 up là xong.
Nếu cài thêm networkmanager thì bị lỗi ngay. Disable cái này, reboot thì lại dùng wifi được.