[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ibus-unikey nhậy cảmCó vẻ như keyboard của VAIO có cái gì không khớp hẳn với ibus linux, nên gõ tv rất khó khăn. Nếu gõ trong windows8 bản quyền (với Unikey) thì không vấn đề gì.