[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

NetworkManager khong ho troSau khi cài driver cho broadcom-wl bằng yaourt, nếu dùng NetworkManager thì hệ thống sẽ không nhận wlp7s0, do đó không có wifi. Nếu chạy

#systemctl disable NetworkManagerng
#reboot
#ip link set wlp7s0 up
#wifi-menu

thì vẫn dùng wifi đươc.
Đã thử wicd nhưng không thành công.

Mong được giúp đỡ.