[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] NetworkManager khong ho troOn 12/05/2013 08:04 PM, maikhai wrote:
> Sau khi cài driver cho broadcom-wl bằng yaourt, nếu dùng NetworkManager thì hệ thống sẽ không nhận wlp7s0, do đó không có wifi. Nếu chạy
> 
> #systemctl disable NetworkManagerng
> #reboot
> #ip link set wlp7s0 up
> #wifi-menu
> 
> thì vẫn dùng wifi đươc.
> Đã thử wicd nhưng không thành công.
> 
> Mong được giúp đỡ.
> 

Hi bác,

Cháu thấy bác vất vả quá nên đưa mẹo cho bác đây
cat /etc/iftab

bác thay tên trong tập tin này cho đúng với tên bác muốn và mac của nó
là được,
VD wlan0 mac 00:11:22:33:44:55

khỏi sợ thằng systemd đổi lung tung hehe


-- 
Be different and always different


bTY5LzF2VT0NCj0xa1RHDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==