[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] NetworkManager khong ho troOn 12/05/2013 08:04 PM, maikhai wrote:
> Sau khi cài driver cho broadcom-wl bằng yaourt, nếu dùng NetworkManager thì hệ thống sẽ không nhận wlp7s0, do đó không có wifi. Nếu chạy
> 
> #systemctl disable NetworkManagerng
> #reboot
> #ip link set wlp7s0 up
> #wifi-menu
> 
> thì vẫn dùng wifi đươc.
> Đã thử wicd nhưng không thành công.
> 
> Mong được giúp đỡ.
> 

Còn không thì bác cũng làm như vậy nhưng edit lại cái udev theo hướng
dẫn wiki, vì cháu nhớ không lầm thì NM và Wicd vẫn dùng tên cũ nên nó
không thấy và báo không có interface thôi ah :)

-- 
Be different and always different


Z0Y2NnlqOD0NCj1tSHBsDQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==