[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] NetworkManager khong ho troVào 21:39:53 UTC+7 Thứ năm, ngày 05 tháng mười hai năm 2013, Severus đã viết:
> On 12/05/2013 08:04 PM, maikhai wrote:
> 
> > Sau khi cài driver cho broadcom-wl bằng yaourt, nếu dùng NetworkManager thì hệ thống sẽ không nhận wlp7s0, do đó không có wifi. Nếu chạy
> 
> > 
> 
> > #systemctl disable NetworkManagerng
> 
> > #reboot
> 
> > #ip link set wlp7s0 up
> 
> > #wifi-menu
> 
> > 
> 
> > thì vẫn dùng wifi đươc.
> 
> > Đã thử wicd nhưng không thành công.
> 
> > 
> 
> > Mong được giúp đỡ.
> 
> > 
> 
> 
> 
> Hi bác,
> 
> 
> 
> Cháu thấy bác vất vả quá nên đưa mẹo cho bác đây
> 
> cat /etc/iftab
> 
> 
> 
> bác thay tên trong tập tin này cho đúng với tên bác muốn và mac của nó
> 
> là được,
> 
> VD wlan0 mac 00:11:22:33:44:55
> 
> 
> 
> khỏi sợ thằng systemd đổi lung tung hehe

Không hiểu. Trong /etc máy mình không có file này.