[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] VAIO wifi ngặt nghèo thiệtVào 17:09:15 UTC+7 Thứ tư, ngày 04 tháng mười hai năm 2013, maikhai đã viết:

> Nếu cài thêm networkmanager thì bị lỗi ngay. Disable cái này, reboot thì lại dùng wifi được.

Ghi thêm: Cho đến giờ này mình nhận thấy "wlp7s0" có vẻ không được NetworkManager 
hỗ trợ. Thử cài một bản Arch riêng khác, không cài GUI, ngay sau phần chạy pacstrap là cài yaourt rồi cài broadcom-wl, thì NetworkManager cũng không nhận interface này. Nều config đúng, kết quả cuối cùng là chỉ cần nhập lệnh này tại root terminal:
# wifi-menu wlp7s0
là connect được.