[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Offline cuối của năm 2013Thông báo với các bạn là mình sẽ đóng poll vào lúc 21:00 ngày 19/12/2013 và chốt lại thời gian. Vì thế nếu bạn nào chưa đăng kí hoặc muốn chỉnh sửa thì hãy vào link http://doodle.com/u9cdx7665f7uxzn9 để đăng kí. Mong các bạn cố gắng cập nhật sớm trước lúc mình đóng poll. Cảm ơn các bạn rất nhiều.