[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Offline cuối của năm 2013Mình đã đóng poll sớm hơn dự định 1 ngày, và theo số phiếu cao nhất, thì đại đa số nhất trí là sẽ tập trung offline vào ngày 29/12/2013 - Chủ Nhật, vào lúc 15:00 tai quán cà phê Du Miên đường Huỳnh Văn Bánh. Mình mong các bạn cố gắng sắp xếp thời gian để tập trung cho đông đủ.