[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Offline cuối của năm 2013Em báo tin chính thức trên FB giúp. Ghi lại các chủ đề bla bla, hoặc
có thể tạo một chủ để mới trên nhóm thư để thông báo chính thức . A 
sẽ gửi link trên twitter và trang chủ. Nhắc mọi người chuẩn bị màn hình
đẹp để bỏ  lên Facebook ;)

On Wed, 18 Dec 2013 00:55:21 -0800 (PST)
Duc Tran <[email protected]> wrote:

> Mình đã đóng poll sớm hơn dự định 1 ngày, và theo số phiếu cao nhất,
> thì đại đa số nhất trí là sẽ tập trung offline vào ngày 29/12/2013 -
> Chủ Nhật, vào lúc 15:00 tai quán cà phê Du Miên đường Huỳnh Văn Bánh.
> Mình mong các bạn cố gắng sắp xếp thời gian để tập trung cho đông đủ.

--
I am ... 5.5 dog years old.