[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Nhắc thời gian, địa điểm, nội dung * Re: [ArchLinuxVn] Offline cuối của năm 2013Thời gian: 3h chiều, 29/12/2013
Địa điểm: Cà phê Du Miên (xem link [1] bên dưới)
Nội dung: 
  - Cà phê trao đổi vui vẻ
  - Họp mặt các member cũ và giới thiệu member mới
  - Làm screenshot chụp lại, sau đó úp lên FB của nhóm
    (thi xem ai màn hình đẹp nhất:D)
  - Chụp hình chung cho cả nhóm (vào giữa buổi)
  - Và những vấn đề khác

Có vấn đề gì vui lòng hỏi bạn Duc-Tran qua email nhé.

[1] http://dumien.vnnavi.com.vn/

On Wed, 18 Dec 2013 00:55:21 -0800 (PST)
Duc Tran <[email protected]> wrote:

> Mình đã đóng poll sớm hơn dự định 1 ngày, và theo số phiếu cao nhất,
> thì đại đa số nhất trí là sẽ tập trung offline vào ngày 29/12/2013 -
> Chủ Nhật, vào lúc 15:00 tai quán cà phê Du Miên đường Huỳnh Văn Bánh.
> Mình mong các bạn cố gắng sắp xếp thời gian để tập trung cho đông đủ.--
I am ... 5.5 dog years old.