[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Nhắc thời gian, địa điểm, nội dung * Re: [ArchLinuxVn] Offline cuối của năm 2013:( hum đó em phải chuyển nhà hix ko đi được buồn quá 


2013/12/23 Anh K. Huynh <[email protected]>

Thời gian: 3h chiều, 29/12/2013
Địa điểm: Cà phê Du Miên (xem link [1] bên dưới)
Nội dung:
  - Cà phê trao đổi vui vẻ
  - Họp mặt các member cũ và giới thiệu member mới
  - Làm screenshot chụp lại, sau đó úp lên FB của nhóm
    (thi xem ai màn hình đẹp nhất:D)
  - Chụp hình chung cho cả nhóm (vào giữa buổi)
  - Và những vấn đề khác

Có vấn đề gì vui lòng hỏi bạn Duc-Tran qua email nhé.

[1] http://dumien.vnnavi.com.vn/

On Wed, 18 Dec 2013 00:55:21 -0800 (PST)
Duc Tran <[email protected]> wrote:

> Mình đã đóng poll sớm hơn dự định 1 ngày, và theo số phiếu cao nhất,
> thì đại đa số nhất trí là sẽ tập trung offline vào ngày 29/12/2013 -
> Chủ Nhật, vào lúc 15:00 tai quán cà phê Du Miên đường Huỳnh Văn Bánh.
> Mình mong các bạn cố gắng sắp xếp thời gian để tập trung cho đông đủ.--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].