[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Nhắc thời gian, địa điểm, nội dung * Re: [ArchLinuxVn] Offline cuối của năm 2013On Fri, 27 Dec 2013 20:19:26 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> :( hum đó em phải chuyển nhà hix ko đi được buồn quá

Hình như em có check vào Doodle? Hỏng đi được thì check
vô làm gì :D

Hẹn lần sau!
 
--
I am ... 5.5 dog years old.