[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Nhắc thời gian, địa điểm, nội dung * Re: [ArchLinuxVn] Offline cuối của năm 2013On Fri, 27 Dec 2013 23:06:32 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> lúc em check thì chưa biết chuyển nhà ngày nào ah :(

Mất đồ mới lo chuyển nhà phải không:D Chúc may mắn nhé!


--
I am ... 5.5 dog years old.