[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Arch và Mint16cài mint xong hỏng lẽ gỡ ra cài lại bác? Xài Arch thì còn hí hoáy 
chỗ này chỗ kia cho mình khám phá chớ. giống ra đường vậy thôi,
thấy em nửa kía nửa hở thì đua theo, chớ mấy em ninja trùm mềm
từ đầu tới gót chân thì cho mấy em hưởng khói đi :D heheh 

On Sat, 14 Dec 2013 21:05:15 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Gõ Ibus trong Arch bằng cái Vaio14E giống như chơi games thử thách
> lòng . . . kiên nhẫn. Hết 10 phút chưa xong một dòng. Đó là chưa nói
> tới việc cài driver cho wifi phải mò giống như mò cua mới làm tạm tạm
> để có mà xài.
> 
> Cài Mint16 lên. Nó boot vào kêu keng một tiếng. Nhấn mấy cái nữa là
> nó tự cài wifi. Xong rồi cài Ibus. Cũng nhấn vài cái nữa. Xong.
> 
> Cười hay mếu đây?
> --
I am ... 5.5 dog years old.