[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] wifi vẫn chưa autoTopic này chỉ muốn hỏi làm cách nào để có auto wifi? Nếu Enable NetworkManager thì sau khi reboot vẫn không thấy wifi đâu, mà gõ #menu-wifi thì nhảy ra thông báo như đã post. Sau đó nếu gõ #dhcpcd wlp7s0 thì lại connect được.