[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Chán Arch quá rồiVào 16:03:11 UTC+7 Thứ hai, ngày 28 tháng một năm 2013, maikhai đã viết:
> Neu chi xai may cai com binh dan nhu minh thi cong nhan Arch trau bo that, cay hoai khong nghi. Chang hieu khi lam hard work thi ra sao chac cung rat khoe nhi?
> 
> Sent from my BlackBerry® smartphone
> 
> 
> 
> -----Original Message-----
> 
> From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
> 
> Sender: [email protected]
> 
> Date: Mon, 28 Jan 2013 15:45:46 
> 
> To: <[email protected]>
> 
> Reply-To: [email protected]
> 
> Subject: Re: [ArchLinuxVn] Chán Arch quá rồi
> 
> 
> 
> On Mon, 28 Jan 2013 00:45:51 -0800 (PST)
> 
> maikhai <[email protected]> wrote:
> 
> 
> 
> > Chán Arch quá!
> 
> > 
> 
> > Là vì: boot máy vào rồi bảo pacman -Syy -Syu thì nó làm hùng hục, sau
> 
> > đó check mail, gõ vài cái reply, rồi ra Opera coi bài linh tinh, vừa
> 
> > coi vừa nhẩy qua youtube đeo tai nghe cổ điển . . .
> 
> > 
> 
> > Cái gì cũng chạy hết, không có trục trặc gì cả. Xài mỏi mắt thì off
> 
> > máy đi ngủ. Chẳng bị hư hao gì hết nên không có việc để mà sửa hì hà
> 
> > hì hục như lúc trước nữa, chán quá.
> 
> 
> 
> 
> 
> Haha thật là thương bác quá đi :D
> 
> 
> 
> Bác muốn có việc làm thì tìm cách thay chữ "ArchLinux" lúc khởi động
> 
> thành "Máy của bác Maikhai" xem có được hông hy vọng là bác hết chán
> 
> hehe 
> 
> 
> 
> 
> 
> --
> 
> I am ... 5 dog years old.
> 
> 
> 
> -- 
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> 
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> --- 
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

Mai Khải dùng BlackBerry share pin BBM cho mình đi!