[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Dual Arch và Win8 bản quyềnCuối cùng thì thì cài  vẫn OK. Sang năm mới 2014 hên thiệt


On Wednesday, December 4, 2013 11:32 AM, Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:
-Hiếu đã cài Arch trong uefi mode cùng Win8.
-Việc cài grub trên sda6 code ef00 cũng OK.
-Một phân vùng boot sda3 code ef00 của Win8 Hiếu đã bỏ bằng parted và nó chuyển sang code 0700.
-Nhưng không hiểu sao khi khởi động thì máy cứ boot vào sda3 của win8 để chạy win không boot vào sda6 để chạy grub.
-Mong các bạn chia sẻ kinh nghiệm.
(Máy chạy trong UEFI mode)