[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Dual Arch và Win8 bản quyềnBác nên dùng uim-vi
Cuộc chiến cài grub boot uefi thật gian nan.


On Sunday, January 5, 2014 9:35 PM, maikhai <[email protected]> wrote:
Vào 11:32:52 UTC+7 Thứ tư, ngày 04 tháng mười hai năm 2013, [email protected] đã viết:
> -Hiếu đã cài Arch trong uefi mode cùng Win8.
> -Việc cài grub trên sda6 code ef00 cũng OK.
> -Một phân vùng boot sda3 code ef00 của Win8 Hiếu đã bỏ bằng parted và nó chuyển sang code 0700.
> -Nhưng không hiểu sao khi khởi động thì máy cứ boot vào sda3 của win8 để chạy win không boot vào sda6 để chạy grub.
> -Mong các bạn chia sẻ kinh nghiệm.
> (Máy chạy trong UEFI mode)

Hoan hô!
Còn Fit 14 cua mình thì Gõ tiếng Việt với Gmail rất nhiều lúc bị nhảy bậy: đang ở dòng này nhảy qua dòng khác, nhảy qua Subject, hay nhảy vào giữa một chữ nào đó, có lúc lại nhảy vào ô URL, không theo quy tắc nào cả.
Nếu gõ trong Mint thì rất ít khi gặp trục trặc này.


--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected]