[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Chán Arch quá rồiOn Thu, 2 Jan 2014 18:43:22 -0800 (PST)
DungSherlock <[email protected]> wrote:

> ...
> 
> Mai Khải dùng BlackBerry share pin BBM cho mình đi!
> 

Bạn gửi email riêng cho bác ấy xem. Bác ấy 70 tuổi rồi
nên không biết mình có phải kêu bạn bằng ... bác hông ;)

Chúc vui,

--
I am ... 5.5 dog years old.