[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Digest for [email protected] - 1 Message in 1 TopicĐang mò chưa ra đây chớ hay ho khỉ gì. Cái Vaio rất kỳ: cài Arch, dù E17 hay xfce4, hay KDE, thì Ibus không sao gõ suôn sẻ được 2 dòng. Nó nhảy loạn xà ngầu. Chữa cháy bằng cách cài Mint+Scim Unikey thì tạm tạm xài được.
Ai có thuốc cho mấy viên nào!