[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ứng dụng ghi âm trên ArchLinuxChào mọi người!
Em đang tìm một ứng dụng để ghi âm audio cho hangout và skype (trước trên windows em có dùng Audio Record Winzard) nhưng giờ qua bên linux chưa biết dùng ứng dụng nào. Em có thử chạy Audio Record Winzard qua wine nhưng streaming qua mic thì nó không nhận được driver thì phải.