[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Xem dùm file grub.cfgVào 11:47:08 UTC Thứ năm, ngày 21 tháng mười một năm 2013, [email protected] đã viết:
> Nhờ các bạn xem grub.cfg của Hiếu. Sao không khởi động được Win8.
> Cảm ơn .

Bữa nọ em cài Arch thì em dùng syslinux (thực ra vì không biết config grub2) để dual boot song song với windows 8, rất dễ config. Hiếu thử coi sao Hiếu!