[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Đồ để vọc pháVào 19:49:49 UTC+7 Thứ năm, ngày 30 tháng một năm 2014, Anh K. Huynh đã viết:
> Bác hỏi trên nhóm thư xem bạn nào còn để lại cho bác. Nhiều bạn mua
> 
> về nghịch mà nhiều bạn mua về vất đó (giống cháu, nhưng cháu đã tặng
> 
> người ta rồi )
> 
> 
> 
> Chúc mừng năm mới, chúc bác sức khỏe. Chúc mọi người nhiều niềm vui mới.

Mình cũng được người ta hứa tặng và hướng dẫn nghịch rồi. 
Cám ơn lời chúc Tết.
Nhân đây xin mượn DD, chúc mọi người Năm Mới nhiều sức khỏe và thắng lợi.