[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Linux và Súng! Mô Phật!Trích:
Điểm đặc biệt về hệ thống súng trường thông minh mới là nó sẽ được kết nối với một máy tính chạy bằng hệ điều hành Linux, với các cảm biến thu thập hình ảnh và những dữ liệu đạn đạo như điều kiện khí quyển, độ nghiêng và thậm chí cả thay đổi nhỏ về việc tự quay của Trái đất.
http://7vui.com/tin-hot/t/vu-khi-2/feed