[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Thông báo lại về lịch Offline đầu năm 2014 của hội Arch Linux HCMMình xin thông báo lại lịch “Offline đầu năm 2014 hội Arch Linux HCM”:
- Thời gian: Chủ Nhật, ngày 23/02/2014 lúc 15:00
- Địa điểm:
  * Tăng 1: Quán cà phê Du Miên
  * Tăng 2: Quyết định sau, trên tinh thần là ở gần nơi offline.

Mong mọi người đến đúng thời gian và họp mặt đông đủ.

Duc Tran