[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Skype networkĐồng ý hai tay hai chân vụ irc khó xài trên điện thoại quá 


2014-02-27 15:04 GMT+07:00 n0b0dy <[email protected]>:
Ko cần phải suy nghĩ nhiều đâu anh ạ :D.
1. Nhóm ta là nhóm nhỏ.
2. không có thông tin gì quá bí mật đến mức phải giữ secret tuyệt đối.
3. Skype dùng tiện lợi. IRC tuy tốt nhưng mà hơi khó xem lại log. Phải có bot này nọ. Các thứ như theSlinux vẫn duy trì trên IRC và mail group là ok rồi.


Vào 14:32 Ngày 27 tháng 02 năm 2014, maikhai <[email protected]> đã viết:

Vào 11:49:58 UTC+7 Thứ năm, ngày 27 tháng hai năm 2014, Anh K. Huynh đã viết:
> Xin chào,
>
>
>
> Nhóm ArchLinux hiện có nhóm thư, FB và irc (và twitter). Trong các kênh
>
> thì nhóm thư và IRC là linh hoạt nhất, trong đó IRC là trao đổi tức thời
>
> (instant) thích hợp để bà con "chém" và "giúp đỡ" nhau.
>
>
>
> Có nên mở thêm một kênh Skype không? Mục đích như sau:
>
>
>
> 1. Hỗ trợ người dùng Linux và ArchLinux
>
> 2. Một kênh trao đổi tức thời giống IRC nhưng thích hợp
>
>    với nhiều người hơn (so với IRC).
>
> 3. Sử dụng trên thiết bị di động dễ dàng hơn (IRC chẳng
>
>    hạn, hầu như rất khó sử dụng trên di động)
>
>
>
> Các bạn cho ý kiến nhé. Nếu ủng hộ thì mình và một số bạn sẽ chuẩn bị
>
> cách thức, tài liệu để bắt đầu.
>
>
>
> Cảm ơn nhiều.
>
>
>
> --
>
> I am ... 5.5 dog years old.

Với quy mô siêu-mini như group ta thì mở skype là tốt không vấn đề gì. Nếu group mà to to thì mới sợ hack hiếc gì đó. Mở đại đi.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].