[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] "Boot from existing OS" ?!Đầu tiên phải xác định bạn xài Arch để làm gì?
Nếu chỉ để research thì bạn nên xài Máy ảo.
Nếu xài trên nhiều máy thì máy ảo càng có lợi thế hơn.

Nếu bạn xài để dùng về sau thì khuyên bạn cài sẵn trên máy mình lun rồi chỉnh thứ tự boot của grub là ok.

Còn tạo usb thì theo mình nghĩ cũng sẽ được thôi. Nhưng mà mình ko bik làm :D. 

Còn muốn xài linux trên nhiều máy khác nhau bằng usb thì mình nghĩ bạn cứ tạo usb live cd với Linux Mint có lẽ sẽ tiện hơn :). 
Chúc may mắn :)


Vào 11:37 Ngày 28 tháng 02 năm 2014, Tan Tran <[email protected]> đã viết:
máy ảo đi, khỏi suy nghĩ


2014-02-28 9:43 GMT+07:00 kozyice <[email protected]>:

Chào cả nhà :)
Em dùng Arch cũng một thời gian rồi nhưng do công việc vẫn cần Windows nên đang muốn cài Arch lên usb để dùng trên nhiều máy. Có ai biết về cách tạo GRUB menuentry "Boot from existing OS" để chọn hệ điều hành mặc định trên máy không ạ?
(chạy grub-mkconfig với os-prober chỉ dùng được với 1 máy).

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].