[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Duc Tran gây họakhông thấy "tác giả" lên tiếng nhỉ!

On Thu, 27 Feb 2014 18:13:34 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Cuối cùng cũng khắc phục được .Xóa sạch làm lại vất vả vô cùng nhưng
> biết thêm nhiều kinh nghiệm

--
I am ... 5.5 dog years old.