[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

completion system> Sorry anh, auto complete của thunderbird hơi ngu, tab phát ra list cũ.

Mình bị vụ này mấy lần rồi. hehe. Kinh nghiệm là tắt tinh năng autocompletion
đi, chịu gõ gõ lại tí. Nhiều khi chủ quan là hỏng ngay.

Trong khi xài terminal/shell thì hehe, dẹp luôn completion "quá máu".
Không có gì là hoàn hảo cả, nên 'keep it simple, stupid' :D 


--
I am ... 5.5 dog years old.

cXlSUzc2NFhoWDJBPQ0KPWVhd2wNCi0tLS0tRU5EIFBHUCBTSUdOQVRVUkUtLS0tLQ0K