[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Important] Bug gnutls, please update your system !Bạn nào quan tâm lỗi này có thể đọc thêm bài phân tích

	http://blog.existentialize.com/the-story-of-the-gnutls-bug.html

cùng với vài lời khuyên bổ ích. :D 

On Wed, 05 Mar 2014 08:04:33 +0700
Severus <[email protected]> wrote:

> Xin chào mọi người,
> 
> Sáng nay em đọc báo thấy một bug khá nghiêm trọng trong gnutls, gnutls
> được dùng trong khá nhiều packages, trong repo Arch đã có bản mới nhất
> vá lỗi này,
> 
> Thông tin:
> http://arstechnica.com/security/2014/03/critical-crypto-bug-leaves-linux-hundreds-of-apps-open-to-eavesdropping/
> 
> Bản vá:
> http://article.gmane.org/gmane.comp.encryption.gpg.gnutls.devel/7341
> 
> Thân ái,
> Severus--
I am ... 5.5 dog years old.

WjJWYzd2Y04wK0J3PQ0KPVJzbEwNCi0tLS0tRU5EIFBHUCBTSUdOQVRVUkUtLS0tLQ0K