[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Duc Tran gây họaVào 17:13:34 UTC+7 Thứ năm, ngày 27 tháng hai năm 2014, [email protected] đã viết:
> Cuối cùng cũng khắc phục được .Xóa sạch làm lại vất vả vô cùng nhưng biết thêm nhiều kinh nghiệm

Hehe Cái này là đập banh cái am của ông Thầy rồi xây cái khác chớ khắc phục đâu nà!
Kỳ offline sau nhớ ngồi xa xa tên Duc Tran kẻo nó cắm vào chọt nha.