[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Important] Bug gnutls, please update your system !On 03/05/2014 02:43 PM, Anh K. Huynh wrote:
> 
> Bạn nào quan tâm lỗi này có thể đọc thêm bài phân tích
> 
> 	http://blog.existentialize.com/the-story-of-the-gnutls-bug.html
> 
> cùng với vài lời khuyên bổ ích. :D 
> 

Em cảm ơn anh, dùng git sai và không nắm rõ là nguyên nhân, cũng có thể
hiểu lý do vì sao dev không sửa từ năm 2005 vì tính serious chưa chắc
cao nhưng dẫu sao đã đánh vào tls, tầng giao vận thì cũng nên đề phòng :D
Thân ái,
Severus


-- 
Be different and always different


eFJsMVlNMD0NCj1LdWc4DQotLS0tLUVORCBQR1AgU0lHTkFUVVJFLS0tLS0NCg==