[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Thắc mắc khi cài đặt Arch 2013Chào mọi người,

Khi mình cài Arch thì mình bị tắc ở chỗ chọn phân vùng cài đặt, thông tin phần cứng của mình như sau:
Mình có 1 phân vùng NTFS chạy Window 8 (sda1, sda2: system information của nó), 2 phân vùng để lưu trữ dữ liệu (sda5, sda6), mình đã dành ra 1 phân vùng để cài Arch.

Nhưng sau khi chạy lệnh fdisk /dev/sda3 và làm theo hướng dẫn trên Arch wiki thì nó báo lỗi, không có partition table và không thể ghi bằng lệnh w. 

Nhờ các bạn giải thích và hướng dẫn mình làm tiếp. 

Cám ơn nhiều.