[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thắc mắc khi cài đặt Arch 2013On Fri, 14 Mar 2014 17:24:26 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Bạn dùng lệnh #gdisk /dev/sda để phân vùng
> 

Và đi theo tấm gương của a Hiếu củ mì, 500 lần cài lại máy hehehe 


--
I am ... 5.5 dog years old.