[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thắc mắc khi cài đặt Arch 2013Vào 16:45:32 UTC+7 Thứ sáu, ngày 14 tháng ba năm 2014, Anh K. Huynh đã viết:
> On Fri, 14 Mar 2014 17:24:26 +0800 (SGT)
> 
> Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> > Bạn dùng lệnh #gdisk /dev/sda để phân vùng

> Và đi theo tấm gương của a Hiếu củ mì, 500 lần cài lại máy hehehe 

Hù zừa zừa đủ xài thôi nha.
Xài gdisk như Hiếu nói có vẻ chắc ăn đấy, vì Vaio của Hiếu cũng cài Win8 + Arch nên kinh nghiệm xương máu lắm!