[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thắc mắc khi cài đặt Arch 2013Hôm trước tui có chia sẻ vấn đề cài đặt không biết Kỳ Anh có post lên không? Đừng có xem thường dân củ mì nhen. Tui có hỏi diễn đàn các bác chỉ trật lất . Tự tui mài mò giải quyết . Win8 64bit nó dùng gdisk đó nha.


On Friday, March 14, 2014 7:43 PM, maikhai <[email protected]> wrote:
Vào 16:45:32 UTC+7 Thứ sáu, ngày 14 tháng ba năm 2014, Anh K. Huynh đã viết:
> On Fri, 14 Mar 2014 17:24:26 +0800 (SGT)
>
> Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> > Bạn dùng lệnh #gdisk /dev/sda để phân vùng

> Và đi theo tấm gương của a Hiếu củ mì, 500 lần cài lại máy hehehe

Hù zừa zừa đủ xài thôi nha.
Xài gdisk như Hiếu nói có vẻ chắc ăn đấy, vì Vaio của Hiếu cũng cài Win8 + Arch nên kinh nghiệm xương máu lắm!


--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected]