[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thắc mắc khi cài đặt Arch 2013On Sun, 16 Mar 2014 20:38:20 +0800 (SGT)
Nguyenvanminh Hieu <[email protected]> wrote:

> Hôm trước tui có chia sẻ vấn đề cài đặt không biết Kỳ Anh có post lên
> không? Đừng có xem thường dân củ mì nhen. Tui có hỏi diễn đàn các bác
> chỉ trật lất . Tự tui mài mò giải quyết . Win8 64bit nó dùng gdisk đó
> nha.

Ây da, thử tài phát mà té ra củ mì cũng khó gặp ghê hehe. :D 

--
I am ... 5.5 dog years old.