[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Sử dụng cách phím Fn + FX trên laptop asusTình hình là mình mới vừa cài xong manjaro, mà k biết làm sao để sử dụng đc các phím FN + Fx, chỉ có mỗi volum + - với tắt âm là dùng đc còn lại thì nó tê liệt hoàn toàn luôn.

Mình mới bắt đầu sử dụng arch, mong mọi người chỉ bảo

Thân.