[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thắc mắc khi cài đặt Arch 2013Vào 16:45:32 UTC+7 Thứ sáu, ngày 14 tháng ba năm 2014, Anh K. Huynh đã viết:

> Và đi theo tấm gương của a Hiếu củ mì, 500 lần cài lại máy hehehe 
>>>>
Công dân siêu hạng của Trung Quốc, Ngài Khổng Tử có dặn:"Nhất nhật tân, hựu nhật tân". Cài 500 lần là mỗi ngày làm mới một lần, học thêm một điều hay lạ, rất bổ ích. Các bạn đừng nghe Kỳ Anh dọa mà sợ không dám cài Arch.
Nhân tiện khoe luôn: mình chỉ thua thầy Hiếu ít lần thôi.