[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] pacman -SyyuOn Wed, 9 Apr 2014 02:55:36 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Đang xài Linux arch 3.12.7-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Fri Jan 10 08:50:35
> CET 2014 x86_64 GNU/Linux ngứa tay gõ:

> ...
> 
> (còn nhiều nữa nhưng nhợn quá cho nên nhấn Ctrl+C, không dám liều
> mạng)
> 
> Câu hỏi: Có nên cho chạy full cái này không hè? Thanks!

Sài Gòn chưa vào mùa mưa nên tới bến đi bác, sợ gì chứ hihi :P


--
I am ... 5.5 dog years old.