[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] pacman -SyyuVào 17:33:19 UTC+7 Thứ tư, ngày 09 tháng tư năm 2014, longgia2001 đã viết:
> Tới luôn bác,
> 
> Cùng lắm thì ôn lại bài cài lại nguyên con. Thú vui tao nhã mà bác.
> 

Up 571 files, may quá không phải chơi cái thú vui tao nhã đó.
Nhưng vẫn phải làm lại vụ yaourt broadcom-wl mới xài wifi được.

Nói chung Arch vẫn chạy như cũ, đâu có thấy extra cái gì đâu? Hay là vì nó extra quá nên không nhận ra?